: 143310-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Eurorama
: Viva
:
: Με αυτόματη βαλβίδα