ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

SLIM 60×46

SLIM 80×46

SLIM 100×46

SLIM 120×46

PURA 82×46

PURA 102×46

CITY 50×40

CITY 60×45

CITY 80×45

FLAT 71,5×46,5

FLAT 91,5×46,5

FLAT 121,6×46

TETRA-N 50×42

TETRA-N 70×42

TETRA-N 90×42

URBAN 60×35

URBAN 80×35