ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΕΝΘΕΤΟΙ

SEREL 42×42

SEREL 58×49

SEREL 60×42

GAIA 56×39,5

GAIA 87,5×39,5

IN-OUT Φ39,5

MALISEON 57×47

MASIAN 61×52

KUBE 58×45

KUBE 60×37

KUBE 80×37

NORM 35×26

NORM 42×34

CITY 50×40

CITY 60×45

CITY 80×45

URBAN 60×35

URBAN 80×35