ΛΕΚΑΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CLASSIC 70,5

GSI 68

DALMA 66,5

DIAGONAL 66,5

DIAGONAL 66,5

FRIENDLY 76,5

NITA 63

NITA 63

ORKIDE 67,5

STAR 61

VELA 60

VELA 61

VELA 61

VELA 61

LEGENT 

SORRENTO

SORRENTO 

SQUARE

AMFIPOLIS 

AMFIPOLIS ROUND 

NATALIA

POSITANO

VENICE