: 500045-110
: Μπαταρία νιπτήρος
: Armando Vicario
: Slim
: Εντοιχισμού
: 2 οπών