: 17781-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ58
: La Torre
: Zx
: Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι, συρόμενο ντους & άθραυστο σπιράλ αυτόματης επαναφοράς