: 143511-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Eurorama
: Viva
: Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι