: 143400-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ1/2″
: Eurorama
: Viva
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι. Τοποθέτηση επίτοιχη