: 143333-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Eurorama
: Viva
:
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι & αυτόματη βαλβίδα