: 48510-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ48
: Tozo
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι