: 48710-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ48
: Tozo
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι