: 48680-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Tozo
: Υψηλή, με περιστρεφόμενο ρουξούνι με εύκαμπτο σωλήνα ντους. Κατάλληλη και για νησίδες. Ύψος 53 εκ., προβολή 25,1 εκ