: 40001-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: La Torre
: Taya
:
: Με αυτόματη βαλβίδα