: 40713-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ48
: La Torre
: Taya
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι