: 41001-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: La Torre
: Taya Top
:
: Με αυτόματη βαλβίδα