: 40200-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: La Torre
: Taya
: Εντοιχισμού
: 2 οπών