: 40019-100
: Μπαταρία λουτρού
: La Torre
: Taya
:
: Με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο αναπαυτήριο τηλεφώνου & άθραυστο σπιράλ 1,5m