: 135904-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Eurorama
: Slot
: Εντοιχισμού
: 2 οπών