: 135310-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Eurorama
: Slot
:
: Με αυτόματη βαλβίδα