: 135210-100
: Μπαταρία λουτρού
: Eurorama
: Slot
:
: Με τηλέφωνο anticalcare, επίτοιχο στήριγμα τηλεφώνου & άθραυστο σπιράλ 1,5m