: 135904-400
: Μπαταρία νιπτήρος
: Eurorama
: Slot
: Εντοιχισμού
: 2 οπών