: 500045-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Armando Vicario
: Slim
: Εντοιχισμού
: 2 οπών