: 50160
: Σιφών χτιστής ντουσιέρας
: 11,5 x 11,5
: Wirquin
: Slim
: με αποσπώμενη σχάρα inox | με ενισχυμένο φύλλο στεγάνωσης | με ανεπίστροφη χοάνη σιλικόνης, που αποτρέπει την ανάδυση νερού, οσμών και εντόμων και αφαιρείται για καθαρισμό.
: βάθος 4 εκ. | απορροή 38 L/min | κατάλληλο για πλακάκια δαπέδου πάχους έως 12mm
: πολυπροπυλένιο / abs / inox
: inox