: 50158
: Βαλβίδα/σιφών ντουσιέρας
: Φ90
: Wirquin
: Slim
: με αποσπώμενο πώμα | με ανεπίστροφη χοάνη σιλικόνης, που αποτρέπει την ανάδυση νερού, οσμών και εντόμων και αφαιρείται για καθαρισμό.
: βάθος 4 εκ. | απορροή 24 L/min
: πολυπροπυλένιο / abs
: Χρωμέ