: 500045-300
: Μπαταρία νιπτήρος
: Armando Vicario
: Slim
: Εντοιχισμού
: 2 οπών