: 500010-221
: Μπαταρία νιπτήρος
: Armando Vicario
: Slim
:
: Με βαλβίδα clic-clac