: 17510-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ48
: Quam
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι