: 900-100
: Μπαταρία λουτρού
: Bugnatese
: Lady
:
: Με τηλέφωνο & άθραυστο σπιράλ 1,5m