: 934-100
: Μπαταρία νιπτήρος
: Bugnatese
: Lady
:
: Με αυτόματη βαλβίδα