: 35510-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ48
: Kubo
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι