: 702515-110
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Eurorama
: Inox
: Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι