: 18780-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Fluo
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι με συρόμενο ντους 2 λειτουργιών (shower / spray)