: 18710-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Fluo
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι