: 15710-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Base
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι