: 15780-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50
: Base
: Με περιστρεφόμενο ρουξούνι με συρόμενο ντους