: 143517-100
: Μπαταρία κουζίνας
: Φ50mm
: Eurorama
: Viva
: Με υψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι